15 TEMMUZ...

TİBİS

15 TEMMUZ...

Tam bir yıl geçti o karanlık gecenin üstünden. Lanet olsun bu büyük millete kastedenlere. Lanet olsun bu mukaddes vatana pusu kuranlara. Lanet olsun istikbale silah çekenlere.

Tam bir yıl geçti o karanlık gecenin üstünden. Büyük Türk milleti ihanetlere karşı durmayı, dün de başardı gelecekte de siper edecektir göğsünü tüm hayasız akınlara.

Tam bir yıl geçti o karanlık gecenin üstünden. Gecenin en zifir yerinden doğacak güneş. Kimse başka hesap yapmasın. Asil Türk Milleti dün vardı, bugün var, aydınlık gelecekte de var olacaktır.

Tam bir yıl geçti o karanlık gecenin üstünden. İşçisiyle işvereniyle, köylüsüyle kentlisiyle, her adımı şehadete bulanmış bu kadim topraklarda, hep var olduk, var olacağız.

Tam bir yıl geçti o karanlık gecenin üstünden. Kış bitiyor. Tomurcuk tomurcuk bahar filizleri haber veriyor güneşli günleri. Milletin azmiyle ve umuduyla bir ve büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bilimle, irfanla, sanatla yükseleceğiz. Fikri hür, vicdanı hür nesiller bu kapkara günlerden aldıkları ibretle yürüyecekler zirvesine medeniyetin. 

Birdaha yaşanmasın o karanlık geceler. Türk milleti bir 15 Temmuz daha yaşamasın. 

BİRLİKTE

DAHA GÜÇLÜYÜZ

ULUSLARARASI

ETKİ AĞI

SENDİKA

HABERLERİ

24 MAR
15 AĞU

Yollarda kontroller sıklaştı

Trafik ekiplerinin yurt genelindeki denetimlerinde motosikletlerin de aralar nda bulundu u bin ara ccedil ile s uuml r uuml c

15 AĞU
15 AĞU

Limiti aşan yanar

Temmuz ay ndan itibaren ara ccedil lar n otoyollardaki gi elere giri ve ccedil k s uuml releri uuml zerinden