TİBİS

Ticaret ve Büro İşverenleri Derneği

TİBİS: Sendika'dan

Simitçi, kahveci, gazozcu vardı, bir de pastanelerde buluşurdu sosyalleşirdi arkadaşlıklar eskiden. Komşular çalardı daha çok zilleri, şimdilerde, neredeyse, sadece faturaların doldurduğu posta kutularında, yarenlik satırlar birikirdi renkli zarfların muhafazasında. Mazinin köşe başlarında bakkallar, manavlar, manifaturacılar, tuhafiyeler ve akşam yemeklerine et, pikniklere mangallık yetiştiren kasaplar vardı. O zamanlar esnaf kendi işinin ustasıydı ve çırakların kariyer planının kahramanıydı. AVM üç büyük harfti sadece; kanunu Türk Dil Kurumu'ndan sorulurdu. Herkese ekmek vardı vesselam.

Ölçeği küçük, yüreği kocaman esnaf artık nostaljik öğelerden en romantiği olmak üzere. Köylerde bile marketler var neredeyse. Bakkalın bile zincirleri kuruldu. Sermaye tabana yayılırdı, artık zincirlere mahkum...


Ekonomi, iktisat ve idare sermayeyi refaha çevirmek için vardır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler sadece KOBİ kısaltmasının açılımı olursa çarklar durur kaos başlar ve o kaostan bir düzen de çıkmaz. Artık zincirleri kırmanın zamanı geldi de geçiyor. İşte bu noktada TİBİS (Ticaret ve Büro İşverenleri Sendikası) kuruldu.

Sektörün, ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir sese ve örgüte herzamankinden daha çok ihtiyacı var. TİBİS (Ticaret ve Büro İşverenleri Sendikası) ticaretin ve hizmet sektörünün gür sesi olacak.

Sağlıklı bir gelişme sağlam temeller üzerinde yükselen ekonomiyle mümkündür. Örgütlü toplum bilinçli bireyler yetiştirir. Özgüveni tam bilinçli bireyler üretken bir ekonomi yaratır.

Ülkemizde sendikal gelişmişlik malesef istenen düzeyde değildir. Bunun başlıca sebebi sendika kavramının gerektiği kadar bilinmemesidir. 80 ihtilaliyle birlikte sendika eşittir gomünistlikle, anarşiklikle birlikte anılır oldu. Tüm ticaret işletmeleri ve tüm girişimciler sektörel birlik ihtiyaçlarını odalar, dernekler ve birlikler kurarak gidermeye çabalasa da güçlü bir sendikayla neler başarabileceklerini görmeliler. İŞVEREN SENDİKASI altında kurulan birlikler hem ulusal alanda hem de uluslararası çevrelerde sözü dinlenir, güçlü bir ses oluşturur.

Gelişmiş dünyada ekonomik ve toplumsal sistemin temel taşı siyasi partiler ve siyaset üstü sendikalardır.

İş hayatının kronikleşmiş ve son yıllarda daha da artan bir ağırlıkla hissedilen sorunları vardır.

TİBİS (Ticaret ve Büro İşverenleri Sendikası) bu sorunların çözümü noktasında, üyelerinin etkin katılımıyla çözüm üretmek için yola çıktı. Sorunun bir parçası değil çözümün vazgeçilmez unsuru olacağız. Günü kurtarmak hedefiyle değil, aydınlık yarınları inşa etmek için çalışıyoruz.

Birlikte güçlüyüz ve çözümün en gür sesiyiz. Kendi kendine yeten müreffeh bir ülke ve barış içinde bir dünya için gelin hep beraber çalışalım, hep beraber zenginleşelim.

BİRLİKTE

DAHA GÜÇLÜYÜZ

ULUSLARARASI

ETKİ AĞI

SENDİKA

HABERLERİ

15 AĞU

15 Temmuz

Tam bir y l ge ccedil ti o karanl k gecenin uuml st uuml nden Lanet olsun bu b uuml

15 AĞU

15 TEMMUZ'a dair...

Tam bir y l ge ccedil ti o karanl k gecenin uuml st uuml nden Lanet olsun bu b uuml

14 AĞU
15 AĞU